Kinder Woongroep (KWG)

partnership-collaboration-concept-smiling-cheerful-mixed-race-young-women-give-high-five-write-notes-notebook-have-glad-expressions

Wat is de KWG?

De Kinder Woongroep (KWG) is een bijzondere plek waar twaalf jongeren tussen de 15 en 18 jaar oud wonen. Deze jongeren zijn allemaal zonder hun ouders naar Nederland gekomen en sommigen van hen hebben geen idee waar hun familie is gebleven. Het leven in de KWG draait om veiligheid, rust en ontwikkeling, en de jongeren worden dag en nacht begeleid door de woonbegeleiders van NAAST.

Wat is het doel van de KWG?

Op de KWG gaat het erom dat de jongeren zich kunnen ontwikkelen en een veilige plek hebben waar ze kunnen wonen en leven. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat alle jongeren naar school gaan en gestimuleerd worden om lid te worden van een (sport)club. Dit biedt hen de kans om op een natuurlijke manier contact te leggen met leeftijdsgenoten en te werken aan hun integratie in de Nederlandse samenleving.

De KWG is erop gericht om de jongeren een gevoel van veiligheid en rust te geven, zodat ze zich verder kunnen ontwikkelen. De woonbegeleiders zorgen voor structuur en ondersteuning bij het dagelijkse leven. Zo wordt er samen gekookt, schoongemaakt en worden er activiteiten georganiseerd om de jongeren te stimuleren om zichzelf te ontwikkelen.

Het uitstroomperspectief wordt op maat bepaald en heeft dus invloed op het traject dat een jongere binnen de KWG doorloopt. Zo zal een traject zich meestal richten op het herenigd met het eigen gezin in Nederland wonen of doorstroming naar een KWE. Dit betekent dat er voor iedere jongere een individueel traject wordt opgesteld om hem of haar zo goed mogelijk te kunnen helpen bij het opbouwen van een nieuw leven in Nederland.